Класичний приватний університет – заклад вищої освіти IV рівня акредитації

Чинна ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 636506.

Класичний приватний університет – заклад вищої освіти IV рівня акредитації, заснований 01.10.1992 р., оголошує набір до магістратури (вступ без ЗНО на базі повної вищої освіти – диплома спеціаліста, магістра) за спеціальностями у галузях знань 07 «Управління та адміністрування» та 22 «Охорона здоров’я».

Про закладПідготовка кадрівФотоАдреса

Класичний приватний університет

Засновано 1 жовтня 1992 року. Засновник, ректор – Віктор Миколайович Огаренко, доктор наук з державного управління, професор.

Класичний приватний університет акредитований за найвищим ІV рівнем. Випускники одержують диплом та додаток до нього європейського зразка за акредитованими Міністерством освіти і науки України спеціальностями з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Університет має майже 30-річний досвід підготовки висококваліфікованих та потрібний на сучасному ринку праці фахівців з різних спеціальностей (на сьогодні здійснюється підготовка за 24 спеціальностями й освітніми програмами ступеня освіти „бакалавр” та 32 спеціальностями й освітніми програмами ступеня освіти „магістр”) для різних галузей (починаючи від традиційних до спеціалізованих, зокрема, однією з яких за останні роки стала саме галузь охорони здоров’я).

Лише за останні роки університет надав управлінську освіту понад 500 лікарям-керівникам та провідним фахівцям закладів охорони здоров’я нашої держави та сотням фізичних реабілітологів та фізичних терапевтів.

Класичний приватний університет – заклад вищої освіти IV рівня акредитації, заснований 01.10.1992 р., оголошує набір до магістратури (вступ без ЗНО на базі повної вищої освіти – диплома спеціаліста, магістра) за спеціальностями у галузях знань 07 «Управління та адміністрування» та 22 «Охорона здоров’я».

У 2021 році фахівцям галузі охорони здоров’я пропонується навчання

За галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітні програми: «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування» (освітня кваліфікація – магістр з менеджменту у галузі знань управління та адміністрування, професійна кваліфікація – менеджер (управитель)).

Підготовка управлінських кадрів здійснюється на виконання Наказу МОЗ України від 31.10.2018 №1977 щодо забезпечення кваліфікаційних вимог з 01 січня 2022 р. до генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я.

Сотням випускників ця програма вже надала змогу не тільки зберегти свої робочі місця у сучасних реаліях, відповідати запитам сьогодення, але й набути додаткові компетенції (у сфері прийняття управлінських рішень, проектного, інноваційного менеджменту, управління конкурентоспроможністю організації і т.д.), необхідні для запровадження актуальних змін в галузі.

За галуззю знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма «Фізична реабілітація» (освітня кваліфікація – магістр фізичної терапії, ерготерапії, професійна кваліфікація – фізичний терапевт, ерготерапевт, викладач закладу вищої освіти).

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, які здобувають навички з відновлення стану здоров’я, корекційної роботи та підтримки рухових функцій. Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії здійснює реабілітаційні заходи для людей з відхиленнями в стані здоров’я; проводить обстеження, визначає функціональний стан і рівень фізичного розвитку; співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками.

Є представництво у Бериславському медичному коледжі (Херсонська область), Бердянському медичному коледжі (Запорізька область).

Випускники отримують диплом магістра, який дозволяє обіймати вищі управлінські посади у різнопрофільних закладах сфери охорони здоров’я відповідно до вимог медичної реформи, а фахівцям з фізичної терапії, ерготерапії – у реабілітаційних центрах, медичних, санаторно-курортних, спеціальних навчальних закладах, установах і організаціях державного і приватного секторів, а також проводити самостійну реабілітаційну практику в межах компетенції, методистом лікувальної фізичної культури.

Термін навчання – 1,5 роки.

Прийом заяв та документів до 15 листопада 2021 р.

Для забезпечення можливості здобуття освіти та професійної кваліфікації незалежно від місця проживання (віддалених один від одного учасників навчального процесу) при наданні освітніх послуг для навчання застосовуються також сучасні інформаційно-комунікативні технології (електронний ресурс, віртуальна аудиторія, Zoom-конференції тощо). При необхідності студент має можливість навчатись за індивідуальним графіком.

Документи для вступу:

  • паспорт (ксерокопія 1,2,11 сторінки) або ID паспорт та витяг до нього;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • диплом і додаток до нього (оригінал та ксерокопія);
  • ксерокопія військового квитку;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см.

За вищезазначеними спеціальностями, окрім магістратури, здійснюється набір на бакалаврат

Адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Телефони: 

(068) 733-49-52, (050) 967-76-16 (заступник директора Інституту управління КПУ Віхорт Юлія Володимирівна)

(066) 273-31-48 (завідувач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини Інституту здоров’я, спорту та туризму ім. Т. Самоленко КПУ Статьєв Станіслав Ігорьович)

Сайт: http://www.zhu.edu.ua/